Onderhouds- en organisatieadvisering

Opdrachtgever

De Zorgboog

Project

Het inspecteren en opstellen van meerjarenonderhoudsverwachtingen voor alle panden, het begeleiden van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden, het adviseren en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het professionaliseren van het inkoopbeleid en het vastgoedbeheer.

Omvang

De Zorgboog is een zorgorganisatie in de regio Helmond voor vier generaties. Zij bieden een samenhangend aanbod van woon-, zorg- en welzijnsdiensten op lokaal niveau met een totaal bruto vloeroppervlakte van ongeveer 100.000 m2 verdeeld over 84 gebouwen.

Periode

2011 - heden