Zorginstellingen zijn budgetverantwoordelijk ten aanzien van hun vastgoed. Daardoor is het van belang de aansturing en uitvoering van onderhoud en renovaties goed te organiseren. Koëter Vastgoed Adviseurs heeft meer dan 20 jaar ervaring in onderhoud en renovatie van zorgvastgoed. In die periode hebben de adviseurs van Koëter Vastgoed Adviseurs reeds bij diverse zorginstellingen de grip op het onderhoud vergroot door de transitie naar een regie-organisatie mogelijk te maken. Onze specialisten kunnen voor u inspecteren, een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opstellen van uw vastgoed, maar ook het inkopen van meerjarenprestatiecontracten of het projectmanagement voor één van uw renovaties.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft daarnaast als auteur van de Vastgoed Taxatiewijzer (de norm in Nederland voor de exploitatiekosten van vastgoed) een enorme ervaring opgebouwd in beheer, onderhoud en renovatie van vastgoed. Recentelijk is deze uitgebreid met de uitgave: 'Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Zorggebouwen', waarin de kosten voor onderhoud van zorggebouwen vermeld staan. Een ideaal instrument om uw eigen organisatie te vergelijken met andere zorginstellingen.

Bestel uw exemplaar hier: https://www.vaoshop.nl/zorggebouwen