Woningcorporaties maken zeer dynamische tijden door. De focus is veranderd van verkopen en nieuwbouw naar reductie van exploitatiekosten en renoveren! Dit is juist de expertise waar Koëter Vastgoed Adviseurs reeds 20 jaar in uitblinkt. Als auteur van de Vastgoed Taxatiewijzer (de norm in Nederland voor de exploitatiekosten van vastgoed) heeft Koëter Vastgoed Adviseurs een enorme ervaring opgebouwd in beheer, onderhoud en renovatie van vastgoed.

De specialisten van Koëter Vastgoed Adviseurs kunnen met u de vertaling maken van uw portefeuillebeleid naar strategisch onderhoudsbeleid, kunnen inspecteren en meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) opstellen, maar kunnen ook met u uw inkooporganisatie professionaliseren. Met de vertaling van uw onderhoudsbeleid naar meerjarenprestatiecontracten met uw leveranciers en ketenintegratie kunt u werkelijk een positief verschil maken!

Wilt u weten of u teveel geld uitgeeft aan onderhoud of teveel reserveert in uw MJOP, laat onze specialisten een scan uitvoeren en wij geven aan waar voor u kansen liggen.