Onderhoudskosten hoeven niet meer handmatig ingevoerd te worden bij woningcorporaties, maar kunnen rechtstreeks ingelezen worden in het taxatierapport TMS. Vanaf dit jaar is het zelfs mogelijk via de API van Koëter Vastgoed Adviseurs om naast alle onderhoudskosten uit de Vastgoed Taxatiewijzer (VTW) alle tarieven zoals OZB, riool- en waterschapslasten, herbouwkosten en verzekeringspremies geautomatiseerd in te lezen. Al meer dan tweeëneenhalf miljoen objecten zijn op deze wijze getaxeerd. Lees hier het volledige verhaal van woningcorporatie Rochdale over de API koppeling met de kostenkengetallendatabase van Koëter Vastgoed Adviseurs.