Sleep dit logo naar uw favorieten om het toe te voegen aan uw favoriete websites
Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

In 2016 is de eerste jurisprudentie met als onderwerp de NEN2767 gepubliceerd door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het geschil betrof de afwijzing van een onderwijsvoorziening op basis van de conditiemeting van de dakbedekking. Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. werd hierbij door beide partijen ingeschakeld voor een onafhankelijke rapportage. Op basis van de rapportage was de gemeente niet verplicht om de vervanging van de dakbedekking en de isolatie te vergoeden, tot ongenoegen van het schoolbestuur.
 
Het college twijfelde niet aan de werkwijze van Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. en wees op er dat het schoolbestuur heeft ingestemd met de offerte. Voor de rechtbank staat de deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. buiten twijfel. Daarom kwalificeert de rechtbank de rapportage van Koëter Vastgoed Adviseurs B.V. van 8 juli 2015 als deskundigenadvies.