In veel gevallen leidt een succesvolle aanbesteding niet tot het gewenste resultaat in de uitvoering. Zowel leveranciers als opdrachtgevers weten niet goed hoe ze met het contract om moeten gaan en op welke wijze ze het contract moeten bewaken. Koëter Vastgoed Adviseurs heeft reeds een groot aantal prestatiecontracten (bouwkundig en installatietechnisch) ingekocht, geïmplementeerd en meerdere jaren succesvol bewaakt namens haar opdrachtgevers. Het bewaken van de kwaliteit en het meten van de prestaties binnen lopende contracten is van essentieel belang voor een langdurige, succesvolle samenwerking met contractpartners en kan tot een enorme reductie in kosten en ergernis leiden.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft diverse instrumenten en methoden op basis van Kwaliteits Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld om tegen relatief lage kosten, middels onafhankelijke externe toetsing, de contracten succesvol te bewaken. Graag informeren we u over deze methoden of voeren we deze kwaliteitmetingen, audits, steekproeven en prestatiemetingen voor u uit.